A www.pressdance.hu weboldal üzemeltetője és tulajdonosa tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezeléséről, az adatok védelméről, valamint a látogatók ezekkel összefüggő jogaikról, és jogérvényesítési lehetőségeikről.

Az adatok kezelője és feldolgozója Press Dance TSE (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 31., adószám: 18292844-1-20)

Amennyiben Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) Üzemeltető személyes adatokat kér, az alábbi adatvédelmi rendelkezések az irányadóak.

Weboldal használatával Felhasználó elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett gyakorlatot.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Ezen adatvédelmi nyilatkozat (adatvédelmi szabályzat) Weboldal használatakor Felhasználó által esetlegesen megadott személyes adatok kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.

Adatkérés

Weboldal használatához Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell Üzemeltető rendelkezésére bocsájtania. Egyes szolgáltatások és funkciók használatához szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait Üzemeltetőnek megadja.

A kezelt adatok köre

Weboldal használata során rögzítésre kerülhet Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve Felhasználó számítógépének/eszközének beállításától függően eszközének egyes adatai, a böngészőjének és az operációs rendszerének típusa és azoknak verziószámai. Üzemeltető ezen adatokat soha nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

Weboldal megtekintésekor megadott egyéb adatok kezelése és feldolgozása is Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy Weboldalon kiskorúak (a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével) jogügyletet csak és kizárólag szülő vagy törvényes képviselő engedélyével végezhetnek.

Az adatkezelés célja, adattovábbítás

Üzemeltető által végzett adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók és Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolattartást és felhasználói élmény javítását szolgálja. Továbbá Üzemeltető a felhasználói adatokat kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy mind magasabb szintű szolgáltatást tudjon Felhasználó részére nyújtani az alábbi területeken:

  • a Weboldalon feltett kérdéseire, megkereséseire (ajánlatkérés, érdeklődés, stb.) történő válaszadáshoz,
  • a Weboldal tartalmának és funkcionalitásának fejlesztéséhez,
  • a Weboldal tartalmának testre szabásához,
  • a regisztrált felhasználók azonosításához,
  • belső nyilvántartásához,
  • működési problémák elhárítására.

Üzemeltető valamennyi Felhasználóra vonatkozó adatot bizalmasan kezel, az adatok biztonságára nagy hangsúlyt fektet.

Felhasználó személyes adatait előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül Üzemeltető nem publikálja, nem adja el, és nem adja bérbe valamint harmadik személy részére nem adja át, ha csak azt jogszabály és/vagy törvényi előírás nem írja elő. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra is.

Üzemeltető kapcsolattartás céljából telefonon, e-mailben vagy levélben veheti fel a kapcsolatot Felhasználóval, figyelembe véve Felhasználó által preferált kapcsolattartási módot.

Cookie (süti) kezelés

Üzemeltető a Weboldalon cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy a Weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa Felhasználónak. A cookie-k számtalan funkcióval rendelkeznek: Többek között megjegyzik Felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a honlapok használatát a felhasználók, látogatók számára.

A Weboldal egyes részeinek használatakor Üzemeltető kisméretű, Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepíthet Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, Felhasználó azonosítása, Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.

Az adatfájlok használatának eredményeképpen Üzemeltetőhöz került adatokat Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz.

Felhasználónak böngészőjében a cookie-k tekintetében az alábbi lehetőségei vannak:

  • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
  • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy mivel a sütik célja a Weboldal használhatóságának megkönnyítése vagy lehetővé tétele, így a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Felhasználó nem lesz képes Weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a Weboldal a tervezettől eltérően fog működni Felhasználó böngészőjében.

A Weboldal külső, harmadik személy weboldalára mutató linkeket is tartalmazhat. Ha Felhasználó harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, Üzemeltető kéri, hogy vegye figyelembe, hogy ezen weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezhetnek, így ezen weboldalak használatakor erősen ajánlott az adott adatvédelmi szabályok elolvasása.

Weboldal használatával Felhasználó hozzájárul a sütik használatához!

Az adatkezelés időtartama

A Weboldalon esetlegesen megadott adatok Felhasználóval való kapcsolattartás ideje alatt kerülnek felhasználásra. A Weboldalon használt cookie-k addig találhatók meg Felhasználó eszközén, ameddig azokat Felhasználó le nem törli, vagy a cookie-k lejárati idejének végén ki nem törlődnek a böngészőből.

Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Üzemeltető által végzett adatkezelés jogalapja Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről Felhasználó jogosult felvilágosítást kérni Üzemeltető Weboldalon megadott elérhetőségeinek bármelyikén.
A fent említett elérhetőségeken kezdeményezheti Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

Weboldal funkcióinak nem megfelelő igénybevétele esetén, vagy Felhasználó saját kérésére a felhasználói adatokat Üzemeltető törli rendszeréből.

Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az Adatvédelmi Biztos segítségét is.

A fentiekre, valamint Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elkészítésekor Üzemeltető a 1998. évi VI. számú törvényt – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során –, valamint a 2011. évi CXII. törvényt – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – vette alapul.

Módosítás

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet. Felhasználó köteles időről-időre ellenőrizni az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzen.