A ritmikus sportgimnasztika egy kifejezetten női sportág, helyes testtartásra, harmonikus és esztétikus mozgásra, ügyességre nevel

Egy kifejezetten női sportág, helyes testtartásra, harmonikus és esztétikus mozgásra, ügyességre nevel. Elkezdésének ideális időpontja az óvodás kor vagy 4. életév. Alapozó szerepe miatt a legfontosabb életszakasz a 4 - 10 éves korosztály.

A következő célkitűzések határozzák meg e korosztály oktatását:

  • Egészséges életmód, rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozása
  • Testi, lelki harmónia kialakítása
  • Alapvető fizikai képességek, mozgáskészségek fejlesztése
  • Versenyszellem kibontakozása
  • Testedzés, sportolás, verseny megkedveltetése

Ritmikus sportgimnasztika

E korosztálynál a játékos tornával, majd tudatos tervszerű gyakorlatokkal a még csiszolatlan mozgások tökéletesítését érjük el. A gyermek szervezete a testgyakorlással erősödik és a mozgás az általános test, de a szellemi fejlődésre is előnyösen hat.

Várjuk azon gyermekek jelentkezését, akik kedvet éreznek kézi szerek segítségével (labda, karika, buzogány, szalag, kötél) a torna rejtelmeibe kalandozni!